Seminari Kempa za 2016. godinu

Kempisti!
Održat ćemo 2 seminara Produhovljenog ratništva i 4_elementa u Zagrebu, Dojo Gornji Grad, Habdelićeva 1, od 9-14 sati i to zadnju subotu u veljači 27.02. i travnju 30.04.
Glavni godišnji seminar planiramo održati  od 26. do 29.05.2016., tako da si planirajte 1 dan godišnjeg odmora 27.05. Detalje vezano uz smještaj, cijene i ostalo ćemo pokušati javiti najkasnije do kraja siječnja.
Uz redovito ispravno i motivirano vježbanje, seminari su nezaobilazna sastavnica na Putu koji ne priznaje ograničenja, osim onih koje sami stvorimo u svojem  tijelu, umu i srcu.