Nova lokacija – novi termini

Dvorana od Gimazije Tituša Brrezovačkog je nastradala u potresu koji je pogodio Zagreb ove godine. Popravci su u tijeku i trajati će do kraja 2021 godine.

U međuvremenu smo se morali snaći pa je uz napore svih Kempo Ka iz Dojoa pronađen zamjenski prostor na Učiteljskom Fakultetu, Savska 7, u maloj dvorani.

Dogovoreni su termini ponedjeljak i srijeda od 19:00 do 20:30.

Treninzi kreću od ponedjeljka 14.9.2020 u 19:00-20:30

Želio bih naglasiti da je prostor jako mali i da ćemo nakon inicijlnih tri-četiri treninga zatvoriti grupu na one koji zaista žele dolaziti redovno.
Tako da “gostujući” Kempo praktikanti neće moći pristupiti treninzima. Točan popis i broj ljudi utvrditi ćemo nakon nekoliko inicijalnih treninga dok se saživimo s prostorom.
 
Kempo praksa će biti prilagođena situaciji – tako da ćemo minimizirati fizički kontakt kako bismo spriječili eventualne prijenose virusa.
Usprkos nedaćama virusa siguran sam da je većina željna treninga i svega onog pozitivnog što jedan Kempo trening nosi sa sobom. 
Kroz trening dolazimo do zdravog tijela – otpornog na viruse, i do zdravog duha – koji nam daje slobodu od straha uzrokovanog epidemiološkom situacijom kod nas i u svijetu.
Nećemo biti zakovani strahom  – već ćemo mudro i pametno nadići poteškoće.
 
Sensei Goran