Kate – seminar iz formi Produhovljenog ratništva

U Katama je sačuvana poruka Kempa tijekom proteklih stoljeća. Na Katu se može gledati s mnogo različitih točaka. Sama riječ Kata upotrebljava se kako bi opisala ritmične sklopove pokreta, upotrebom kojih Kempo student pročišćava i produbljuje svoje razumijevanje tjelesnih i mentalnih sila koje u njemu djeluju. Nalikuje plesu utoliko što je sastavljena od nizova tehnika sklopljenih u propisani oblik. Kate su poput “knjiga” pokreta koje služe kao podsjetnik za kombinacije, tako da ih se na ovaj način čuva od zaborava. kateČesto sadrže i vrlo napredne metode obrane. Potrebne su mnoge godine prakse kako bi se otkrili i istinski mogli primjeniti ti vrlo često prikriveni pokreti, za razliku od onih očevidnih.

Seminar 25.02.2012. “Forme Produhovljenog ratništva”, od 9-14h, Habdelićeva 1, Dojo Gornji Grad

Donacija za sudjelovanje: 100,00 kn

Prijave i uplate najkasnije do 23.02. direktno Sensei-ima Darku i Goranu ili na račun Udruge Kempo 23600001102230342. U opis uplate upisati “Donacija za udrugu Kempo” Detalje vidi na stranici “O nama

Za sve one koji će uplatu izvršiti direktno na seminaru, seminarska taksa iznosi 150,00 kn.