Nekoliko Kempo Kata iz Dojo-a

Malo snimanja na jednom treningu…

Pingan Ni Kata i uči se druga.

Pingan San – treća kata u elementu zemlje

Pingan Yon – najbrža Kata u elementu Zraka.

Pingan Go – peta Kata koja se uči u elementu Etera.

Chung King Kata – specifična za naš Kempo. Demonstracija Fudo ili nepomičnog Uma.

I razno razni ostali snimci na:
http://vimeo.com/kempohr