Sensei Goran Stoklasa

Rođen 1970. u Zagrebu. Već kao klinac nezainteresiran za mainstream sportove dijelom se pronalazi u individualnim aktivnostima 03poput trčanja i stolnog tenisa.
Po sistemu u zdravom tijelu zdrav duh početkom srednje škole trenira dvije sezone karate u Karate klubu Dinamo. Fascinacija borilačkim vještinama, došla naravno preko filmova, ne dolazi iz samog aspekta borbe koliko iz mudrosti starih učitelja. Na Kempo put dolazi igrom okolnosti nakon sugestije kolegice da je ‘to’ nešto za njega. Tadašnja lutanja koja su preko psihologije, filozofije i težnje samorazvoju kročila prema istočnoj filozofiji u spoju s fizičkom aktivnošću pronalaze plodno tlo.

U početku fasciniran nevjerojatnim osjećajem ispunjenosti i lakoće poslije iscrpljujućih treninga. S vremenom premješta fokus u pomicanje vlastitih granica u smislu koordinacije i fizičkih mogućnosti što produbljuje zanimanje, otvara nove aspekte i studiozniji pristup. Drži da se meditacija u pokretu 01sama razotkriva upornim Kempo Ka studentima dok terapeutska i spiritualna priroda grade svoj most prema unutrašnjosti naših bića.

22.06.2014. promoviran u Senseia na Nenji Gashaku Mrežnica. Na svom Kempo putu vođen je od strane svih Senseia Bijelog Lotosa, upijajući i čisteći tehnike uz Sašu i Janu, bruseći eksplozivnost i snagu uz Josipa, te kondiciju kod Dubravka, koračajući u katama i kumiteima iza Gorana i Marije, a sve pod budnim okom O’Senseia Darka Jambrovića.