Sensei Jana

Rođena 1976. g. u Zagrebu. Kroz djetinjstvo borilačke vještine doživljava kao zanimljivima i mističnima, međutim nikada nije poželjela trenirati smatrajući ih agresivnima. Na Kempo ju je nagovorio (blago rečeno) prijatelj 1995. g. u lipnju nakon maturiranja u srednjoj školi, te je počela vježbati u Mushindokai organizaciji Mushindo Kempo. Kroz prve treninge počinje razumijevati dubinu i mogućnosti borilačkih vještina, odvajajući ih od borilačkih sportova. Prvi učitelj joj je bio O’Sensei Darko, tada Sempai, koji joj je ulio ljubav i strast prema Kempo-u. Kroz treninge i Seminare susreće se i sa treninzima Shifu Žarka Andričevića, Sensei Matka Andričevića, Sensei Darka Grakalica i brojnih Sempai-a. Svi oni su doprinijeli doživljavanju Kempo-a, Yoge i meditacije na različite načine, i svaki na svoj način omogućili mrvicu uvida.

Novo osnovanoj školi Bijeli lotos Kempo Sensei JanaJana se pridružuje u jesen 1997. g. Sa starom dobro poznatom energijom i novo rasplamsanim žarom Sensei Darko, uz svesrdnu pomoć Sensei Saše vodi teške treninge, ali prepune detalja, pažnje i mogućnosti za učenje i napredovanje. Osim njih učitelji su joj bili i njezini suputnici, prvenstveno Sensei Josip, Sensei Dubravko i Sensei Jasna, svaki sa svojim osebujnim pristupom Kempo-u. Jana polaže za Sensei-a u Zagrebu 2004. g.

Da se sa crnim pojasom tek počinje biti Učenik Kempo-a jedna je velika istina na Kempo putu. Budući da Janin posao kroz terenski rad odnosi veliku količinu energije i vremena, to odražava i na kontinuitet vježbanja, a samim time i na napredak. Uspijevajući ipak uravnotežiti posao i slobodno vrijeme, doprinosi razvoju Bijelog lotosa kroz pomaganje u Honbu Dojou Sensei Darku vođenjem treninga i održavanjem početničkih tečaja.

Kroz svoju praksu Jana je najviše našla inspiraciju vježbanjem Kata, prvenstveno Ping An Kata, i smatra da sadrže dovoljno elemenata za vježbanje tijekom cijelog jednog života.