Što nakon tečaja?

Nakon osnovnog tečaja svatko tko je zainteresiran i želi nastaviti vježbati Kempo može se priključiti redovnoj grupi.
Važno je znati da se Kempo ne može “naučiti” iz tečaja – tečaj je samo kratki uvod u to što je Kempo. Tečaj je degustacija – proba. Kempo se “uči” cijeli život. Kempo ima vrlo širok sprektar raznih aktivnosti i da bi se ovladalo s njima potrebne su godine svakodnevne prakse. Jedan život nije dovoljan da bi se svladalo sve što Kempo nudi. Važno je znati da Kempo nije i ne može biti instant rješenje .
Kempo se uči cijeli život – učenik od učitelja i kasnije učitelj od svojih učenika. Na taj način je krug prijenosa znanja zatvoren i Kempo znanja (kod učenika i učitelja) i spoznaje bivaju oplemenjene novim iskustvima. Dok vježbamo Kempo možemo reći da živimo punim plućima. U trenutku kad prestanemo s praksom Kempa prestaje i cjelokupni osobni razvoj.
U Kempu je najvažnija kontinuiranost u praksi i upornost (strpljivost), odnosno princip neodustajanja. Jedino kroz kontinuiranost koja je obogaćena strpljenjem možemo vidjeti plodove Kempo prakse koja nas vodi putem koji ne poznaje ograničenja.

U Kempu postoji gradacija znanja i vještine svakog Kempo praktičara. Gradacije se označavaju pojasevima odnosno bojom pojasa pa tako imamo bijeli, zeleni, smeđi i crni pojas. Oznake kreću od 10. kyu-a (početnički) do 1.kyu-a (Sempai – stariji asistent) i raspoređene su ravnomjerno po bojama pojasa – bijeli sa zelenim trakicama, zeleni pojas sa smeđim trakicama i smeđi pojas sa crnim trakicama. Nakon 1. kyu-a polaže se za crni pojas – Shodan i titula učitelja jap. Sensei.
Dodatno nakon crnog postoji još 10 stupnjeva (DAN) crnog pojasa. Kaže se da tek nakon položenog crnog pojasa postajemo pravi Kempo učenici.

Temeljni Uvjeti

 • Prijaviti se uz pripadajuću donaciju najkasnije tjedan dana prije polaganja.
 • Najmanje 2/3 sudjelovanja na redovitim treninzima
 • Za određeni pojas najmanje potrebno vrijeme redovitog vježbanja, te pripadajući broj sudjelovanja na seminarima.
 • Za određene pojaseve položene diplome (osnovna, srednja, napredna i učiteljska). Pogledajte pregled položenih diploma. Diplome se predaju najkasnije dva tjedna prije polaganja svom učitelju, izuzetak je Učiteljska diploma koju je potrebno predati najmanje mjesec dana prije polaganja za Crni pojas
 • Znati sve što je navedeno u indexu napredovanja.
 • Preporuka nadležnog učitelja

Dodatni Uvjeti

10. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih mjesec dana

09. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnja 3 mjeseca
1 dnevni seminar

08. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 6 mjeseci
2 dnevna seminara

07. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 9 mjeseci
3 dnevna seminara i 1 dvodnevni

06. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 12 mjeseci
4 dnevna seminara, 2 dvodnevna

05. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 15 mjeseci
5 dnevnih seminara, 2 dvodnevna i najmanje 1 trodnevni ili višednevni

04. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 18 mjeseci
6 dnevnih seminara, 3 dvodnevna i najmanje 1 trodnevni ili višednevni

03. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 22 mjeseci
8 dnevnih seminara, 4 dvodnevna i najmanje 1 trodnevni ili višednevni

02. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 26 mjeseci
9 dnevnih seminara, 4 dvodnevna i najmanje 2 trodnevna ili višednevna

01. Kyu
redovito vježbanje najmanje zadnjih 30 mjeseci
10 dnevnih seminara, 5 dvodnevnih i najmanje 2 trodnevna ili višednevna

01. Dan
osobno odobrenje O’Sensei-a i nije moguće za manje od 3 godine vježbanja.
Najmanje 12 mjeseci Sempai
12 dnevnih seminara, 6 dvodnevnih i najmanje 3 trodnevna ili višednevna

02. Dan
osobno odobrenje O’Sensei-a i nije moguće za manje od 5 godina vježbanja.
Najmanje 2 godine Sensei
15 dnevnih seminara, 7 dvodnevnih i najmanje 4 trodnevna ili višednevna

03. Dan
osobno odobrenje O’Sensei-a i nije moguće za manje od 8 godina vježbanja.
Najmanje 5 godina Sensei
20 dnevnih seminara, 8 dvodnevnih i najmanje 5 trodnevna ili višednevna

04. Dan
osobno odobrenje O’Sensei-a i nije moguće za manje od 12 godina vježbanja.
Najmanje 9 god. Sensei
25 dnevnih seminara, 9 dvodnevnih i najmanje 6 trodnevna ili višednevna

U nastavku slijedi index Kempo napredovanja do zelenog pojasa:

JU KYU(deseti učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas)
 1. Hachiji dachi ; Sanchin Kamae
 2. Musubi dachi
 3. Seiken Choku Tsuki(udarac rukom sa prva dva zgloba paralelno s podom)
 4. Chudan Uchi Uke (blok za srednji dio tijela)
 5. Jodan Age Uke(blok za gornji dio tijela)
 6. Gedan Barai(blok za donji dio tijela)
 7. Mae Geri Kekomi(ubadajući udarac nogom prema naprijed)
 8. Redovito vježbanje zadnjih mjesec dana i nazivi kojima treba znati značenje:
Yoi Hajime Rei Ritsu
Za Rei Kanku Dojo Sempai
Sensei Keiko Gi Choku Uke
Dachi Tsuki Geri Kempo
Seiken Jodan Chudan Gedan
Kekomi Koshi Age Dojo Kun

KU KYU(deveti učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas sa jednom zelenom trakicom)

 1. Zenkutsu Dachi(stav na prednjoj nozi)
 2. Kiba Dachi(stav jahanja konja)
 3. Chudan Seiken Tsuki (udarac rukom u srednji dio tijela)
 4. Jodan Seiken Tsuki(udarac rukom u gornji dio tijela)
 5. Chudan Soto Mawashi Uke (kružni blok izvana za srednji dio tijela)
 6. Yoko Geri Kekomi(nožni ubadajući udarac na stranu)
 7. Shi Ho RenshuIchi trening na četiri strane
 8. Znati složiti Keiko Gi kao i njegovu simboliku
 9. Redovito vježbanje 3 mjeseca, 1 dnevni seminar i nazivi kojima treba znati značenje:
Mae Ushiro Mawatte Gawa
Migi Hidari Mei Mawashi
Oroshi Yoko Gyaku Yasume
Soto Kesa Obi Renshu
Kunren Letsu Narabu Renzoku
Oi Susume Brojanje od 1-10 (Ichi do Ju)

HACHI KYU(osmi učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas i dvije zelene trakice)

 1. Kokutsu dachi (stav na zadnjoj nozi)
 2. Gyaku Seiken Tsuki(udarac suprotnom rukom od prednje noge )
 3. Kizami Tsuki (kratko brzi udarac rukom iz Kamae pozicije)
 4. Renketsu Uke(povezano izvođenje najmanje dva Uke-a istom rukom) ; Sukui Uke
 5. Haisoku Geri(udarac ristom stopala)
 6. Shi Ho Renshu Ni
 7. Kihon Kumite (osnovni sparing bez kretanja)
 8. Redovito vježbanje 6 mjeseci, 2 dnevna seminara i nazivi kojima treba znati značenje:
Kamae Kime Kokyu
Kiai Kumite Kata
Shinkokyu Renketsu Katate
Morote Suwaru Hayaku
Minnade Ippon Hanpon
Yokome Zanshin Reigisaho

 SICHI KYU(sedmi učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas i tri zelene trakice)

 1. Svi do sada naučeni stavovi i napisana osnovna diploma (kretanje i okreti)
 2. Neko Ashi Dachi(stav mačjeg stopala)
 3. Ura i Tate Tsuki (udarac rukom sa šakom do pola okrenutom i bez okretanja)
 4. Uraken Uchi sve varijante (brzi udarac gornjom stranom prva dva zgloba šake)
 5. Shuto Uchi sve varijante (brzi udarac bridom dlana – udarac “mač”); Tettsui Uchi (udarac rukom kao čekić)
 6. Shuto Uke sve varijanteiOsae Uke
 7. Fumikiri (nožni udarac bridom stopala) i Fumikomi Geri(nožni udarac petom)
 8. Ping An Ichi Kata ; Shi Ho Renshu San i Yon
 9. Yakasoku Gohon Kumite (5 predefiniranih sparinga na 5 koraka)
 10. Temeljni principi Dachi i Geri Waza
 11. Redovito vježbanje 9 mjeseci, 3 dnevna seminara, jedan dvodnevni seminar i nazivi kojima treba znati značenje:
Neko Undo Te Ashi
Te Kubi Ryusui Ashi Kubi Uchi
Teisho Yoreashi Kyusho Uraken
Shuto Koe Sokuto Kakato
Hittsui Ido Empi Atama