Indeks napredovanja

Indeks sadrži potrebna praktična i teoretska znanja za pojedini stupanj/pojas. Za pristupanje polaganju potrebno je zadovoljiti i uvjete za polaganje pojaseva.

Za lakše proučavanje potrebnih tehnika može se skinuti i PDF verzija indeksa napredovanja.

Potrebne diplome za polaganje:

 

JU KYU (deseti učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas)

 1. Hachiji dachi; Sanchin Kamae
 2. Musubi dachi
 3. Seiken Choku Tsuki (udarac rukom sa prva dva zgloba paralelno s podom)
 4. Chudan Uchi Uke (blok za srednji dio tijela)
 5. Jodan Age Uke (blok za gornji dio tijela)
 6. Gedan Barai (blok za donji dio tijela)
 7. Mae Geri Kekomi (ubadajući udarac nogom prema naprijed)

Nazivi kojima treba znati značenje:

Yoi

Hajime

Rei

Ritsu

Za Rei

Kanku

Dojo

Sempai

Sensei

Keiko Gi

Choku

Uke

Dachi

Tsuki

Geri

Kempo

Seiken

Jodan

Chudan

Gedan

Kekomi

Koshi

Age

Dojo Kun

 

 

KU KYU (deveti učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas sa jednom
zelenom trakicom)

 1. Zenkutsu Dachi (stav na prednjoj nozi)
 2. Kiba Dachi (stav jahanja konja)
 3. Chudan Seiken Tsuki (udarac rukom u srednji dio tijela)
 4. Jodan Seiken Tsuki (udarac rukom u gornji dio tijela)
 5. Chudan Soto Mawashi Uke (kružni blok izvana za srednji dio tijela)
 6. Yoko Geri Kekomi (nožni ubadajući udarac na stranu)
 7. Shi Ho Renshu Ichi – trening na četiri strane
 8. Znati složiti Keiko Gi kao i njegovu simboliku

Nazivi kojima treba znati značenje:

Mae

Ushiro

Mawatte

Gawa

Migi

Hidari

Mei

Mawashi

Oroshi

Yoko

Gyaku

Yasume

Soto

Kesa

Obi

Renshu

Kunren

Letsu

Narabu

Renzoku

Oi

Susume

Brojanje od
1-10 (Ichi do Ju)

 

HACHI KYU (osmi učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas i dvije
zelene trakice)

 1. Kokutsu dachi (stav na zadnjoj nozi)
 2. Gyaku Seiken Tsuki (udarac suprotnom rukom od prednje noge )
 3. Kizami Tsuki (kratko brzi udarac rukom iz Kamae pozicije)
 4. Renketsu Uke (povezano izvođenje najmanje dva Uke-a istom rukom) ; Sukui Uke
 5. Haisoku Geri (udarac ristom stopala)
 6. Shi Ho Renshu Ni
 7. Kihon Kumite (osnovni sparing bez kretanja)

Nazivi kojima treba znati značenje:

Kamae

Kime

Kokyu

Kiai

Kumite

Kata

Shinkokyu

Renketsu

Katate

Morote

Suwaru

Hayaku

Minnade

Ippon

Hanpon

Yokome

Zanshin

Reigisaho

 

SICHI KYU (sedmi učenički stupanj i naziv Yokasei bijeli pojas i tri zelene trakice)

 1. Svi do sada naučeni stavovi (kretanje i okreti)
 2. Neko Ashi Dachi (stav mačjeg stopala)
 3. Ura i Tate Tsuki (udarac rukom sa šakom do pola okrenutom i bez okretanja)
 4. Uraken Uchi sve varijante (brzi udarac gornjom stranom prva dva zgloba šake)
 5. Shuto Uchi sve varijante (brzi udarac bridom dlana – udarac “mač”); Tettsui Uchi (udarac rukom kao čekić)
 6. Shuto Uke sve varijante i Osae Uke
 7. Fumikiri (nožni udarac bridom stopala) i Fumikomi Geri (nožni udarac petom)
 8. Ping An Ichi Kata ; Shi Ho Renshu San i Yon
 9. Yakasoku Gohon Kumite (5 predefiniranih sparinga na 5 koraka)
 10. Temeljni principi Dachi i Geri Waza

Nazivi kojima treba znati značenje:

Neko

Undo

Te

Ashi

Te Kubi

Ryusui

Ashi Kubi

Uchi

Teisho

Yoreashi

Kyusho

Uraken

Shuto

Koe

Sokuto

Kakato

Hittsui

Ido

Empi

Atama

*Odgovorena pitanja za osnovnu diplomu

 

ROKU KYU (šesti učenički stupanj i naziv Seito zeleni pojas i jedna smeđa trakica)

 1. Renketsu u svim do sada naučenim Dachi-ima
 2. Tsuru Ashi Dachi (ždralov stav)
 3. Renketsu waza (Uke i Tsuki ; Uke i Uchi ; Geri i Uchi)
 4. Haito Uchi (udarac gornjim unutrašnjim dijelom šake) i Kansetsu Wari Uchi (tehnike lomova korištenjem poluge), Nukite Uchi (razne vrste)
 5. Morotte Uke (istovremeni blok sa dvije ruke), Nagashi Uke (uklanjajući blok), Mawashi Uke (kružni blok), Teisho Uke sve varijante (blok sa korjenom dlana) Kentsui Uke i Haito Uke
 6. Hittsui Geri sve varijante (udarac koljenom), Hittsui Uke i Nami Ashi Uke
 7. Ping An Ni Kata
 8. Temeljni principi Uke Waza
 9. Shakumei i Wazamei za Ping An Ichi Katu ; znanje Taiso Waza i Shinyaka Ho
 10. Yakasoku Sanbon Kumite (5 predefiniranih sparinga na 3 koraka)

 

GO KYU (peti učenički stupanj i naziv Seito zeleni pojas i dvije smeđe trakice)

 1. Stabilnost svih do sada naučenih stavova
 2. Sochin (Fudo) Dachi; Heikoude Kamae
 3. Ushiro Tsuki;  Niren i Sanren Waza: Uke; Tsuki i Geri (Geri dodatno izvesti još Nidan, a Tsuki i Sandan)
 4. Empi Uchi (razne vrste)
 5. Tsukami Waza – razne vrste (za nogu, ruku i glavu)
 6. Ushiro Geri Kekomi
 7. Ping An San Kata
 8. Znanje temeljnih principa Tsuki Waza
 9. Yakasoku Ippon Kumite
 10. Shakumei i Wazamei za Ping An Ni Katu

*Odgovorena pitanja za srednju diplomu

 

YON KYU (četvrti učenički stupanj i naziv Seito zeleni pojas i tri smeđe trakice)

 1. Kake Dachi i Sanchin Dachi (kretanje i okreti); Neko Kamae
 2. Haishu Uchi, Teisho Uchi (razne varijante)
 3. Mae Geri Keage; Mikazuki Geri (Uke)
 4. Kuzushi Waza; Kubi Shime i Gyakute Waza; Empi Uke; Juji Uke; Kakiwake Uke; sve Uke do sada naučene u Gyaku formi
 5. Shinkokyu Wazamei i Henka
 6. Sassae Tsuki Waza
 7. Itosu Ichi, Ni, San, Yon i Go Kate; Pingan Yon Kata
 8. Temeljni principi Uchi Waza
 9. Kihon Kata Kumite i Jiyu Gohon Kumite
 10. Shakumei i Wazamei za Ping An San Katu

 

SAN KYU (treći učenički stupanj i naziv Sempai smeđi pojas i jedna crna trakica)

 1. Shiko Dachi ; Ongyo In
 2. Mawashi Tsuki ; Morote Tsuki i Tobikomi Tsuki
 3. Kakuto Uke (sve varijante) i Kakuto Uchi (sve varijante)
 4. Mae Soto Mawashi Geri Kekomi i Yoko Geri Keage
 5. Jodan Kyusho Shakumei
 6. Ping An Go Kata
 7. Kata Kumite; Jiyu Sanbon Kumite i Nage Waza
 8. Shakumei i Wazamei za Ping An Yon Katu

*Odgovorena pitanja za naprednu diplomu

 

NI KYU (drugi učenički stupanj i naziv Sempai smeđi pojas i dvije crne trakice)

 1. Tora Dachi ; Tora Kamae
 2. Fudo Undo
 3. Hiraken Uchi ; Tobi Uchi Waza (sve do sada naučene)
 4. Ushiro Geri Keage; Renketsu Sandan Geri Waza
 5. Sessen Goshindo Waza
 6. Seiryuto Uke i Morotte Ude Uke
 7. Chudan Kyusho Shakumei
 8. Chung King Kata
 9. Temeljni principi Kumite-a
 10. Jiyu Ippon Kumite; San Nin Gake i Za Kumite
 11. Shakumei i Wazamei za Ping An Go Katu

ICHI KYU (prvi učenički stupanj i naziv Sempai smeđi pojas i tri crne trakice)

 1. Teisoku Uke; Keito Uke; Kake Uke; Ashi Barai
 2. Ippon Ken Uchi ; Seiryuto Uchi; Washide Uchi i Kumade Uchi
 3. Mawashi Geri Keage; Nukiashi Geri; Gasho In i Naibakuken In
 4. Gedan Kyusho Shakumei
 5. Saifa Kata
 6. Ippon Jiyu Kumite, osnove Go Nin Gake ; Zenpon Kumite ; Narabu Kumite
 7. Shakumei i Wazamei za Chung King Katu
 8. Teoretska i praktična provjera znanja Kiai-a
 9. Provjera sposobnosti podučavanja
 10. Kihon Fukumaru Kumite; Ni Nin Gake Kumite

 

SHO DAN (prvi učiteljski stupanj i naziv Sensei crni pojas)

 1. Provjera stabilnosti i čvrstoće svih Dachi-a i Waza
 2. Nagashi Gyakute Waza
 3. Tai Uke ; Sanchin Te Kokyu Waza
 4. Tobi Mae, Yoko i Ushiro Geri
 5. Temeljito poznavanje terminologije (Shihan Wazamei) i svih glavnih Kyusho točaka
 6. Ne Waza
 7. Seienchin Kata ; Pingan Dai i sve do sada naučene Kate izvedene na Kime, Shinkokyu i Hayaku način
 8. Jiyu Kumite ; Kakete Kumite ; Sessen Kumite i Mitsuren Kumite
 9. Shakumei i Wazamei za Saifa Katu
 10. Semmui In, Mioji In, Sekuchi In i Segan In

*Sho Dan diploma