Plan održavanja Kempo seminara (Gashaku) tijekom 2012.g.

Što je to Kempo seminar i zašto je bitno dolaziti na Kempo seminare pogledati na: “Što je to Gashaku?”

Za seminare iz masaže i Kempo Yoge nisu potrebna predznanja i otvoreni su i onima koji nikada nisu vježbali Kempo ili Kempo yogu.

Datum i vrijeme
Lokacija Opis
28.01.2012.
Dojo Gornji Grad Masaža i Kempo yoga u paru – otvoreno svima
25.02.2012.
Dojo Gornji Grad Kate – Shakumei i Wazamei
31.03.2012
Dojo Gornji Grad Goshindo waza 2. dio (samoobrana)
27.04 – 01.05.2012.
Zadar Višednevni Kempo seminar + polaganje
22-24.06.2012.
Velebit – Jadovno Višednevni Kempo seminar u prirodi
22-23.09.2012.
Pašman Dvodnevni seniorski seminar 3.kyu i više
27.10.2012.
Dojo Gornji Grad Masaža i Kempo yoga u paru – otvoreno svima
24.11.2012.
Dojo Gornji Grad Kate – Shakumei i Wazamei
22.12.2012.
Dojo Gornji Grad Kombinirani + polaganje


(preduvjet za Kempo seminare je minimalno završen osnovni tečaj Kempa ili minimalno tri mjeseca kontinuirane Kempo prakse)

Prijave za seminar najaviti na info@kempo.hr