Kata seminar – Pingan Ichi

Inicijacija u svijet Produhovljenog ratništva započela je s vatrenom energijom i snagom tigra. Lijenost i neznanje nisu imali šanse…

Do najsitnijih detalja učila se prva Kata – Pingan Ichi.
Postoji 5 Pingan kata i svaka je povezana s jednim od elemenata: zemlja, voda, vatra, zrak i eter.
Pingan Ichi Kata je povezana s elementom vatre. Vatra je u Kempu izuzetno važna jer ona suštinski mijenja onog koji prakticira Pingan Ichi na vatreni način.

Ukratko atmosfera na Kempo seminaru iz Kata je vidljiva u ovoj galeriji.