Raspored Kempo seminara 2014/2015

Kempo Gashaku je neizostavni dio Kempo prakse.

Stoga imamo gust raspored seminara u dojou na Gornjem Gradu.

2014
18.10.2014. SUBOTA   9:00-14:00
29.11.2014. SUBOTA   9:00-14:00
14.12.2014. NEDJELJA 9:00-14:00 

2015
31.01.2015. SUBOTA   9:00-14:00
28.02.2015. SUBOTA   9:00-14:00
28.03.2015. SUBOTA   9:00-14:00
25.04.2015. SUBOTA   9:00-14:00
30.05.2015. SUBOTA   9:00-14:00